बायकोला धड साडी नेसता येत नाही आणि स्वयंपाक जमत नाही म्हणून तरुणाने आयुष्य संपवले

अनेकदा नवरा-बायकोमध्ये काही गोष्टींवरून छोटे-मोठे खटके उडत असतात. संसार म्हटलं की भांड्याला भांड लागायचं असे नेहेमीच म्हटले जाते. परंतु औरंगाबाद

Read more

You cannot copy content of this page